Spiritualni Centar

Staza što vode do Boga, ima koliko i ljudskih duša...

Konsultujte
Ji-Đing
četvrtak, 10 oktobar 2019 12:36

Kako čovek prvi put stiče nebeski život

ledbiterVidećemo, dakle, da u najranijim fazama svoje evolucije mnoga od zaostalih „ja“ nikad uopšte i ne dosegnu nebeski svet, dok još veći broj samo ovlaš dodirne neke od njegovih nižih nivoa. Svaka duša se, naravno, mora povući u svoje pravo sopstvo na više nivoe pre reinkarnacije; ali to uopšte ne znači da će u tom stanju doživeti bilo šta što bi trebalo da nazovemo svešću. O tom predmetu ćemo potpunije raspravljati kad budemo govorili o arupa nivoima; izgleda bolje da počnemo sa najnižim od rupa nivoa i polako se krećemo naviše, tako da za trenutak možemo da ostavimo po strani onaj deo čovečanstva čije je svesno postojanje nakon smrti praktično ograničeno na astralni nivo i da nastavimo da govorimo o slučaju jednog entiteta koji se upravo izdigao iz tog položaja - koji je po prvi put imao ovlašnu i prolaznu svest u najnižim podnivoima nebeskog sveta.

Rubrika: Teozofija
Vi ste ovde: Naslovna Prikazivanje članaka po tagu astralni svet

Share on: